Dergi İletişimi

Temel İletişim

DTCF Dergisi / Journal
Baş Editör
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sıhhiye, Altındağ, Ankara
Telefon: +90 312 310 32 80 (1667)
E-Posta: dtcfdergisi@ankara.edu.tr

Destek İletişim

Arş. Gör. Mustafa Uğur TÜLÜCE
E-Posta: dtcfdergisi@ankara.edu.tr