Dergi İletişimi

Temel İletişim

DTCF Dergisi / Journal
Baş Editör
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Sıhhiye, Altındağ, Ankara
Telefon: +90 312 310 32 80 (1660)
E-Posta: dtcfdergisi@ankara.edu.tr

Destek İletişim

Doç. Dr. Nevzat Özel
E-Posta: dtcfdergisi@ankara.edu.tr