Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi için kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız var mı?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen çalışma daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır.
  2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
  3. Metin, Bookman Old Style 11 punto yazı karakteriyle bir buçuk aralıkla yazılmış ve tüm şekil, resim ve tablolar metin içinde uygun yerlere yerleştirilmiştir.

  4. Kaynak gösterme ve metin içi gönderme biçimleri Dergi’nin benimsediği MLA 7. versiyona uygun verilmiştir.