Hatıraların Işığında Balkan Savaşları

Hamiyet SEZER FEYZİOĞLU

Öz


Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti'nin yıkılışı sürecinde önemli dönüm noktalarından biridir. Olumsuz şartlarda meydana gelmiş ve büyük bir yenilgi ile sonuçlanmış olan bu savaşta, halkın çoğunluğu göç etmek zorunda kalarak büyük acılar yaşamıştır. Konuyla ilgili çok sayıda eser yayınlanmış ve yayınlanmaktadır. Bu eserlerin içinde, savaşın tanığı olmuş kişiler tarafından yazılmış ve harbin gelişimi, yaşanılanların anlatıldığı çok sayıda anı da bulunmaktadır. Bunların bir kısmında savaş, askerî yönden günü gününe kaydedilmiştir. Anıları yazanlar, ağırlıklı olarak asker ve kumandanlardır. Anılarda, askerî açıdan bilgiler bulunmasının yanı sıra, yaşanan acılar, eksiklikler, hatalar da etkili bir şekilde aktarılmıştır. Okunduğu zaman Osmanlı ordusunun ne gibi hatalar yaptığını, halkın ve askerin nasıl zorluklar çektiğini görmek mümkün olmaktadır. Birçok eserde “askerî harekât” ele alındığından, bu çalışmada, anılardan yararlanılarak, sadece savaş sırasında yaşanılan zorluklar, hata ve eksiklikler anlatılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler


Balkan Savaşları; Hatırat; Osmanlı Ordusu

Tam Metin:

PDF