Horatius'un Lirik Şiirlerinde Iuppiter

Ü. Fafo TELATAR

Öz


Bu çalışmada Horatius'un lirik şiirlerinde sık sık yer verdiği tanrı Iuppiter ele alınmıştır. Ozanın şiirlerinde değindiği luppiter'in nitelikleri, kimlikleri ve bu özellikleriyle tanrının ilgilendiği olaylar araştırılmıştır. Horatius, yüce, güç bakımından eşsiz Iuppiter'i evrende bir baba gibi düzeni sağlayan, bir bekçi gibi her şeyi korumaya çalışan tanrı olarak sunmuştur. Bu amaçla Iuppiter ozanın şiirlerinde çoğu kez uyarıcı, kimi zaman öfkelenip ceza veren ama, hoşnut edilirse bağışlayan tanrıdır. Horatius'un lirik şiirlerinden luppiter'in davranış biçimi ne olursa olsun, topluma bir çeki düzen vermek için insanlık yararına işler yaparak onların mutluluğunu ve huzurunu sağlayan bir tanrı olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Horatius; Lirik Şiir; Latin Edebiyatı; Jüpiter; Roma Mitolojisi

Tam Metin:

PDF