Egzotik ve Mistik Öyküleriyle Gumilyov

M. Özlem PARER

Öz


Nikolay Gumilyov (1886-1921) "gümüş çağ"ın önde gelen ozanlarından biri, akmeizmin kurucusu olarak tanınmaktadır. Ancak pek çok öykü ve oyun da yazmıştır. Gumilyov'un öyküleri, egzotik ve mistik öğelerle bezelidir. Dinsel, tarihsel öykülerin, mitolojik söylencelerin kahramanları, şövalyeler ve çarpışmaya yatkın güçlü insan tipleri çizmektedir. Buna karşın öyküler kahramanın başarısızlığı veya ölümüyle sona ermektedir. Gumilyov'un öykülerinde sıkça yer alan yolculuk, diğer motiflerin merkezini oluşturmaktadır. Yolculuk ekseninde özellikle ölümden sonraki yaşama ilişkin mistik öğeler ortaya çıkmaktadır. Bir arayış atmosferi yaratan kurmaca öykülerde özellikle giysi ve dekoratif öğelerde egzotik dünyalardan çağrışımsal ayrıntılar yer almaktadır. "Afrika Güncesi" ve "Afrika Avı" ise, Gumilyov'un nesirleri arasında gerçekçi çizgisiyle diğerlerinden ayrılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Nikolay Gumilyov; Gümüş Çağ; Akmeizm; Rus Edebiyatı; Egzotik ve Mistik Öykücülük

Tam Metin:

PDF