Dört Örnekle Polonya Edebiyatında Nazilere Bakış

Neşe TALUY YÜCE

Öz


Polonya edebiyatında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi portresinin işlenmesi farklı biçimlerde yapılmıştır. Bu çalışmada, Z. Nalkowska'nın "Madalyonlar", T. Borowski'nin "Öyküler", A. Szczypiorski'nin "Başlangıç" ve K. Moczarski'nin "Cellatla Konuşmalar" adlı eserlerinde yer alan farklı Nazi betimlemeleri incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Polonya Edebiyatı; II. Dünya Savaşı; Nazizm; Z. Nalkowska; T. Borowski; K. Moczarski

Tam Metin:

PDF