Alman Adı Hakkında Ebeveynler ile Bir Anket

Dursun ZENGİN

Öz


Bu makalede 2001 yılında Almanya'da Münih ve Hamburg'da 68 aile ile önadlar konusunda yapılan bir anketin değerlendirilmesi yer almaktadır. Ankette adların verilmesi, tercih edilen adlar, tercih nedenleri, adlarını beğenip beğenmedikleri ve adlarının anlamlarını bilip bilmediklerine ilişkin çeşitli sorular yöneltilmekte ve elde edilen cevapların bir değerlendirmesi yapılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Almanca Önadlar; Almanca İsimler; Sosyoloji