Passage de Milan'da Betimleme Yöntemi

Zümral ÖLMEZ

Öz


Bu araştırmada Çağdaş Fransız yazarı Michel Butor'un ilk romanı Passage de Milan'da nesnelerin, olayların, olguların ayrıntılı betimlemelerinin yapıldığı vurgulanmaya çalışılmıştır. 12 bölümden oluşan kitapta, Paris'te Milan sokağındaki binada 12 saatlik sürede geçen olaylar anlatılır. Yazar, her bölümde, her sahnede anlatılan eylemlerin, olayların zamanını sıralanmış tekrarlarla göstermek ister. Aynı nesnenin değişik bakış açılarıyla betimlenmesi sonucunda ortaya çıkan bulguların birbirine eklenmesi ya da üst üste konması, parçaların bir araya getirilmesi, sıralanmış tekrarlar, Michel Butor'un betimleme yöntemleridir. Değişken, kopuk, parçalı görüntülerin üst üste konulmasıyla oluşan mozaik yapı mutlak gerçeğin olmadığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Sözcükler


Passage de Milan; Çağdaş Fransız Edebiyatı; Michel Butor; Betimleme Yöntemi

Tam Metin:

PDF