İlk Dönem Yunan Romanında (1834-1880) Öteki İmajı

Damla DEMİRÖZÜ

Öz


Giriş (1.) 1834-1880 arası Yunan romanı Yunan devletinin ilk dönem romanı olarak da adlandırılır. Bu makale bu dönem Yunan romanından elimize ulaşan yirmi romandan rastgele seçilen sekizini okuyucuya özetler; bu romanlarda yaratılan toplumsal projeyi Yunanlılık kimliği ve 'öteki/ Osmanlı/Türk' imajından yola çıkarak inceler. Niçin edebiyat ve öteki (1.1.) Edebiyatın toplumsal düşüncedeki yerini, önemini anlatılmakta. Yunan 'anlatısı/hikayesi' ve Türk okuyucusu (1.1.1) bölümünde ise sanılanın aksine Türk ve Yunanın 'aynı' olmadığı gösterilir. Türk/Yunan tarih yazıcılığının oluşumu ve 'öteki' (2.) Türk ve Yunan tarih yazıcılığı kısaca özetlenir. Daha sonra Devrimden Felakete, 1821-1922 Yunan tarihine Bakış (2.1.) altbaşlığı altında Yunan toplumunun geçirdiği önemli siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeler kronolojik bir sırayla okuyucuya özetlenir. Yunan devletinin ilk yıllarında yaratılan toplumsal proje, Yunan kimliği ve 'öteki' imajı 1834-1880 Yunan romanı (2.2.) altbaşlığı altında incelenir. Elde edilen bulgular ise sonuç (2.2.3.) bölümünde daha önceki altbaşlıklarda okuyucuya sunulan bilgiler ışığında analiz edilir.

Anahtar Sözcükler


Yunan Edebiyatı; Yunan Romanı; Türk-Yunan Tarih Yazıcılığı; Yunan Kimliği; Türk İmajı

Tam Metin:

PDF