Ahmatova'nın Şiirlerinde II. Dünya Savaşı

Zeynep GÜNAL

Öz


II. Dünya Savaşı, Sovyet Rusya'nın tarihinde en derin iz bırakan olaylardandır. Bu nedenle pek çok sanat yapıtının temel konusu olmuştur. Ünlü Rus şairi Anna Ahmatova da ülkesinin savaş zamanı yaşadığı zorlukları, acıyı ve zamansız ölümleri şiirlerinde yansıtmıştır. Şairin bu kanlı yılları anlattığı şiirleri üç döneme ayırmak mümkündür: savaş zamanı Leningrad, Taşkent yılları ve eve dönüş. Savaş konulu şiirlerinin en önemli özelliği, şairin Rus askerlerine ve halka verdiği cesaret duygusu ve gelecek kuşaklar için duyulan derin endişedir. Ahmatova'nın Taşkent doğasını ve yaşamını anlattığı şiirler ise bülbülleri, gülleri, laleleri, kavak ağaçları ve 'farklı biçimde gökyüzüne serpilmiş yıldızları' ve mehtabıyla egzotik ve renkli bir doğu tablosu oluştururlar. Şairin Leningrad'a döndüğünde kaleme aldığı şiirleri ise hem zafer coşkusu, hem de kayıplar için duyulan kederle doludur. Ahmatova'nın deyişiyle "kavuşmak ayrılıktan daha zor"dur.

Anahtar Sözcükler


Rus Edebiyatı; II. Dünya Savaşı; Anna Ahmatova; Rus Şiiri; Savaş Şiirleri

Tam Metin:

PDF