Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ndeki Mülteci Profesörler

Nilgün ÇELEBİ

Öz


1930 yılının başlarında Avrupanın ortasındaki Almanya'da nasyonal sosyalizm kitle desteğini artırırken Avrupanın güneydoğusundaki Türkiye'de Mustafa Kemal ve arkadaşları cumhuriyet rejiminin kurumlarını yerleştirmeye çalışmaktaydılar. Almanya'da akademisyenlerin bazıları liberal, bazıları sosyal demokrat, bazıları musevi oldukları için işlerinden çıkartılmaktaydı. Türkiye'de ise Mustafa Kemal ve arkadaşları kurmayı planladıkları yeni üniversite için yeni akademisyenler aramaktaydılar. Bunların yolu Zürih'de kesişir. Makalede önce genel olarak Alman profesörlerin Türkiye'ye gelişleri üzerinde durulacak sonra da özel olarak Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde çalışan mülteci profesörlerden Fakülte arşivinde özlük dosyası bulunan üçünün dosyalarındaki bilgiler aktarılacaktır.

Anahtar Sözcükler


Mülteci; Alman Profesörler; Türkiye'de Sosyoloji; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarihi; Ankara Üniversitesi Tarihi

Tam Metin:

PDF