Aslan-Boğa Mücadelesi Kompozisyonu

Savaş YILDIRIM

Öz


Bu çalışmamızda milattan önceki dönemlerden 18. yüzyıla kadar farklı coğrafyalarda karşılaşılan aslan-boğa tasvirlerinden oluşan kompozisyonlar stilistik ve biçimsel açıdan tanıtılmakta,ve ikonografik anlamı üzerinde durulmaktadır. Bu tür sahneler öncelikle taş olmak üzere maden, seramik, fildişi gibi değişik malzemelerde ve çeşitli varyasyonlarla uygulanmıştır. Anadolu'da Artuklu eserleri arasındaki çok sayıda başarılı örnekle, ustaca bir stil yansıtılarak esas gelişimi sağlamıştır. Gürcü mimarisinde özellikle 13. yüzyıl örnekleri ise Anadolu Selçuklu etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Osmanlı döneminde de İznik üretimi bir seramik tabak ile aslan-boğa mücadelesine rastlanması, son derece ilgi çekici olduğu gibi bu kompozisyonun geç devirlere kadar süregeldiğini gösterir.

Anahtar Sözcükler


Aslam-Boğa Figürleri; Artuklular; Anadolu Selçuklu Mimarisi; Türk Mimarisi; Sanat Tarihi

Tam Metin:

PDF