Osmanlılarda İktidarın Değişim Süreci ve Meşruiyet Sorunu

Haldun EROĞLU

Öz


Osmanlı devlet anlayışına göre, Osmanlı hükümdarının yüklendiği misyon "Padişâh-ı ruy-ı zemin zillullah-i fi'l-arz" (Allahın yeryüzündeki gölgesi) biçimiyle eski Türk hakimiyet anlayışı ve İslam geleneğinin tezahürüdür. II. Mehmed'den itibaren bu kavram Osmanlı kanunnamelerine de yansımış ve hukukî bir nitelikte kazanmıştır. Hükümdar, tahta geçtiği andan itibaren Allah'ın adaletini insanlığa dağıtan kutsal kişi kimliğini üstlenmiş olmaktadır. Bundan dolayı tahta geçen yeni hükümdara karşı kardeşlerinin veya hanedan üyesi olduğunu iddia eden sahte hanedan üyelerinin girişimleri gelenek ve hukuk açılarından kutsal sayılan Osmanlı hükümdarına, dolayısıyla merkezi otoriteye, karşı isyan hareketleri olarak değerlendirilmelidir. Bu isyanlara destek verenler de merkezî otorite tarafından dışlanan yada isteklerini merkeze bu yolla iletme çabasında olan muhalif isyancı gruplardır.

Anahtar Sözcükler


Devlet; Hükümdar; Sahte Şehzadeler; İsyanlar; Taht Kavgaları

Tam Metin:

PDF