Güney Doğu Anadolu'da Yoksulluğun Sosyal Göstergeleri

Nilay ÇABUK

Öz


Bu yazıda Güneydoğu Anadolu'da yoksulluğun sosyolojik değerlendirmesi sunulmaktadır. GAP, dünyada tanınmış, çok sektörlü, entegre bir projedir ve Güneydoğu Anadolu'nun genel sosyo-ekonomik gelişimini amaçlamaktadır. Çalışma, bölgesel yoksulluğun görünür hale getirilmesi için GAP projesi kapsamında yürütülen çalışmalardan elde edilen istatistiki verilere odaklanmaktadır. Bu nedenle çalışmamız çoğunlukla bölge yerine saha istatistiklerine ve vaka analizlerine dayanmaktadır.Bu çalışmada, çeşitli sosyal göstergeler ile yoksulluk arasındaki bağlantıyı amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler


Yoksulluk; GAP; Kalkınma; İnsani Gelişme; İnsani Yoksulluk; Yaşama Hakkı ve Kalitesi

Tam Metin:

PDF