Doğal Görüntüler ve HD'nin İlk Şiirinde Yeni Bir Kadınlık Oluşumu

Sırma SORAN GUMPERT

Öz


H.D. kısaltmasıyla tanınan Hilda Doolittle Amerikan modernist döneminin imgeci kadın şairlerindendir. Collected Poems (1925) adlı şiir kitabında yer alan imgeci doğa şiirleri şairin kadın konusunu irdelemesine izin verir. Doğa imgelemeleri ile dolup taşan şiirlerin bir kat altında yeni bir kadın olgusu ve düşü yatar. Yirminci yüzyılda çokça tartışılan kadın konusu ve erkek egemenliğinin sorgulanması H.D.'nin doğa imgeleri kullanımıyla derinlemesine irdeleyebildiği konulardır. H.D. doğa şiirlerinde, özellikle çiçek şiirlerinde geleneksel kadın tiplerini yine gelenekselliği çağrıştıran çiçek tipleri ile simgeler. Güzel kokan güller ve bahçe çiçekleri, evcilliği, klasik kadın güzelliğini, uysallığı ve zarafeti çağrıştırdığı için H.D. bu çiçekleri küçümser ve çirkinser. Tersine, kadının gizemini, iç zenginliğini, gücünü, vahşiliğini, ve korkuya karşı dayanıklılığını yüceltmek amacıyla H.D. bu özellikleri simgeleyen doğa olaylarını ve vahşi, hatta çirkin, çiçek isimlerini sıralar şiirlerinde. H.D.'ye göre erkek egemenliği altında yapma bebeklere dönüştürülmüş Viktorya dönemi kadın tipi çirkin ve utanç vericidir. Yeni kadın modeli ise fırtınalı havalarda tek başına ayakta kalan ve bunun için bir erkeğin korumasına ihtiyaç duymayan kadındır, ve asıl güzel kadın odur.

Anahtar Sözcükler


Hilda Doolittle; Amerikan Edebiyatı; Amerikan Şiiri; Amerikan Modernizmi; Victoria Dönemi; Şiirde Kadın