Sıfatların Başka Sözcük Türlerine Kayması

Dursun ZENGİN

Öz


Bu makalede Almanca ve Türkçedeki sıfatların başka sözcük türlerine kayması konu edinmekte ve bunlara yabancı dil öğretimi açısından yaklaşılmaktadır. Bu bağlamda önce yabancı dil kuramlarına ilişkin bilgi verildikten sonra, sıfat ve çeşitleri, sıfatın ad, belirteç ve fiil olarak kullanılması ele alınmakta ve çalışmanın sonunda genel bir değerlendirilme yapılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Sıfatlar; Sözcük Türleri; Dil Kuramı; Sözcük Kayması; Almanca; Türkçe

Tam Metin:

PDF