Konuşma Dersleri Metin Çalışmaları

Ünal KAYA

Öz


Yabancı dil öğretiminde konuşma dersleri konuşma becerisinin geliştirilmesi anlamına gelir, bir başka deyişle çeşitli alıştırmalarla öğrencilerin iletişim yetisinin güçlendirilmesi amaçlanır. Bu çerçevede edebiyatın iletişimsel yönü ağırlık kazanır. Edebiyat, konuşma derslerinin konusu olduğunda bir dizi yöntemsel ve eğitbilimsel yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Çağdaş, kolay anlaşılır düzyazı veya şiirlerin bu amaçla kullanımı tavsiye edilmektedir. Metnin yazarı, yazıldığı dönem konusunda giriş niteliğinde bilgi verildikten sonra, öğretmen öğrencilerin iletişimsel etkinliklerini geliştirmek için yönlendirici bir tutum alır. Böylelikle Almanca konuşma becerisinin edebi metinlerin yorumlanması yoluyla geliştirilmesi sonucunda ögrencinin dilin kültürünü de daha yakından tanıması sağlanmış olur.

Anahtar Sözcükler


Yabancı Dil Eğitimi; Konuşma Dersleri; Almanca; Düzyazı; Şiir; Konuşma Becerisi