Hint’te Kast Sisteminin İlk İzleri ve Hint Edebiyatındaki Yeri

Esra BÜYÜKBAHÇECİ

Öz


Hint kıtasında ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmeyen kast sistemi, sosyal ve dini açıdan toplumda derin izler bırakmıştır. Kast, Hint toplumunun iskeletidir. Irksal ve dinsel ayrım sonucu ortaya çıkmış bir piramittir. Kapalı tabakalaşma tipinin bir örneği olan kast, toplumdaki farklı yaşam tarzlarını yansıtır. Bununla birlikte kast üyelerinin statüleri sonsuzdur. Kastlar arası geçişi yasak olduğu gibi farklı kastlardan kişilerin evlenmesi de yasaktır. Bu makalede, sisteme göre ayrılmış statülerin özelliklerini nitel bir yaklaşımla, Hinduların en eski kutsal kitapları olan Ṛgveda'daki ilk izlerinden itibaren, gerek dram eserlerinde gerekse destanlarda bu ayrımın topluma nasıl yansıdığı incelenmiştir. Makalede ayrıca toplumun dinsel inanışlarının sosyal yapıyı nasıl etkilediği ve bu etkinin hala devam edip etmediği sorularına cevap bulunmaya çalışılmıştır. Tarihsel süre içinde görece çözülme olsa da kast sisteminin halen etkili bir tabakalaşma sistemi olarak işlevsel olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler


Kast Sistemi; Hint; Sosyal Tabakalaşma; Sosyal Yapı; Brahman; Kshatriya

Tam Metin:

PDF