"Passage de Milan"da İç-Anlatı Yöntemi ve Metinlerarası İlişkiler

Zümral ÖLMEZ

Öz


"Anlatı içinde anlatı", "Oyun içinde oyun" ya da "Yapıtın tümüyle benzerlik ilişkisi kuran bölüm" olarak tanımlanan iç-anlatı yöntemi Fransız yazar Michel Butor'un Passage de Milan adlı romanında da görülmektedir. Öte yandan, Eski Mısır uygarlığının ve başka yapıtların izleri adı geçen romandaki metinlerarası ilişkilerin varlığının göstergesidir. Makalemizde, Passage de Milan'a çokseslilik, çokanlamlılık özellikleri veren bu yöntemler irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Passage de Milan; Çağdaş Fransız Edebiyatı; Michel Butor; İç Anlatı Yöntemi; Roman

Tam Metin:

PDF