John Locke ve George Berkeley'in Kesin Bilgi Anlayışı

Ülker ÖKTEM

Öz


Bu makalede, iki ampirist filozof Locke ve Berkeley'in, kısaca, kesin bilgi anlayışları ve çıkmazları söz konusu edilecek; yer yer Platon, Aristoteles, Descartes ve Kant'ın bilgi anlayışlarıyla karşılaştırılacaktır.

Anahtar Sözcükler


John Locke; George Berkeley; Ampirizm; Kesin Bilgi; Felsefe; Bilgi

Tam Metin:

PDF