İki Kadın, Tek Aşk: Şiir Maria Pawlikowska Jasnorzewska ve Pervin Şakir

Seda KÖYCÜ, Asuman BELEN ÖZCAN

Öz


Kendi ülkelerinin yazın alanında önemli bir yere sahip olan Polonyalı Maria Pawlikowska Jasnorzewska ve Pakistanlı Pervin Şakir, aynı çağda ancak farklı kültürler içinde yaşamış kadın şairler olarak, bireysel bir lirizmin gözlendiği şiirlerinde aynı tema ve motifler çerçevesinde kadını ve onun duygularını büyük bir içtenlikle sunmuşlardır okuyucularına.

Anahtar Sözcükler


Maria Pawlikowska; Pervin Şakir; Polonya Edebiyatı; Urdu Edebiyatı; Şiir; Lirizm; Hiciv

Tam Metin:

PDF