Modern İngiltere'nin İlk Dönemleri ve Kültür Temsilcileri Olarak Shakespeare Kadınları

Rümeysa ÇAVUŞ

Öz


Modern İngiltere 'nin ilk dönemlerinde, Rönesans ve Reformasyonun getirdiği değişimlerle birlikte cinsiyet kavramı yeni bir boyut kazanmıştır. Kadın imajını güçlendirmek için yeni yasal ve toplumsal düzenlemeler getirilmiştir. Ancak dönemin egemen politik ideolojisi — erkek egemensi düşünce ısrarla geleneksel kadın motifini savunmuştur. Shakespeare, bu dönemde yazan bir edebiyatçı olarak, toplumdaki karmaşık görüşlere oyunlarında yer vermektedir. Yazar oyunlarında zaman zaman standard Rönesans kadın tiplemesini yansıtırken zaman zaman ise kadın karakterlerini geleneksel kalıpların dışına taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler


William Shakespeare; Kadın İmajı; İngiliz Edebiyatı; Cinsiyet Kavramı; Modern İngiltere

Tam Metin:

PDF