Hellenistik Dönem'de Pergamon'da Görev Yapmış Olan Gymnasiarkhos'ların Onurlandırılmaları

Hüseyin ÜRETEN

Öz


Hellenlerin sosyal ve siyasal yaşamında çok büyük değişikliklerin meydana geldiği İ.Ö. 330-İ.Ö. 31 (Hellenistik Dönem) yıllarında Pergamon kentinde, Philetairos 'tan III. Attalos 'a kadar barışta kuwetli bir yönetici, askerlikte kudretli bir komutan ve siyasette yetişkin bir diplomat olarak savaştan çok barışa yönelik politika uygulayan krallar başa geçmiştir. Bu makalede, Hellenistik Dönem'de Pergamon'da Pergamon Krallığının yönetim organlarını kurmuş ve görev yapmış olan Gymnasiarkhoşiarın onurlandırılması ele alınmıştır. Bunun için, Gymnasiarkhos ve Gymnasiarkhosluk görevinin statüleri epigrafik ve arkeolojik kaynaklar ışığında incelemiş, üstlendikleri görevler de dikkate alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Gymnasion; Gymnasiarkhos; Bergama; Hellenistik Dönem; Pergamon Krallığı

Tam Metin:

PDF