Ağustos 1999 Depremi'nin Yunan Milli Kimliğinin 'Öteki' İmajı Üzerinde Yarattığı Sarsıntı

Damla DEMİRÖZÜ

Öz


Bu makalede Türk toplumunun Yunan toplumu ile ilişkisi içinde fark ettiği ama anlamlandırmakta zorluk çektiği kendisine ilişkin bilgileri ve ön yargıları araştırdım. Bu nedenle Yunan toplumsal hafızasının resmi düzlemde yaratıldığı tarih tezini ve okul kitaplarını araştırma alanım olarak seçtim. Kısacası, iki toplum ilişkileri için bir değişiklik, kırılma noktası olan Ağustos 1999 Depremi öncesi ve sonrası Yunan toplumunun Türk'e bakışını ve 1999 Depreminin bu bakışa getirdiği değişikliği nedenleri ile beraber inceledim.

Anahtar Sözcükler


Ağustos 1999 Depremi; Yunan Kimliği; Türk İmajı; Türk-Yunan İlişkileri; Sosyoloji; Afetler

Tam Metin:

PDF