İlhanlılar Devrinde Erzurum

Firdevs ÖZEN

Öz


Prehistorik çağdan beri insanoğlunun yerleşim merkezlerinden biri olan Erzurum ve çevresi, Ortaçağ'da stratejik olarak büyük önem kazanmış, bölgenin güçlü devletleri tarafından ele geçirilmeye çalışılmıştır. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan Saltuklu Beyliği ile Türk-İslâm kültür dairesine giren Erzurum, Saltuklulardan sonraki Selçuklu egemenliği esnasında her açıdan altın çağlarından birini yaşamıştır. 1242 yılında Moğollar tarafından zapt edilen ve bu esnada büyük yıkıma uğrayan, nüfusu azalan kent, konumunun sağladığı avantajlardan yararlanarak kısa sayılabilecek bir sürede yeniden eski refah içindeki günlerine dönmüştür. Erzurum, 1258 yılında, Azerbaycan merkezli İlhanlı Devlet'nin kurulması ile gelişimini ve büyümesini devam ettirmiş ve Yakın Doğu coğrafyasının en gözde ticarî kentlerinden biri haline gelmiştir. Bu makale Erzurum'un bu dönemde geçirdiği etnik, kültürel, sosyal dönüşümü inceleyerek, bölgenin en önemli kentlerinden biri haline geldiğini tespit etmektedir.

Anahtar Sözcükler


Erzurum; Moğollar; İlhanlılar; Ticaret; Kültür

Tam Metin:

PDF