Söylem Çözümlemesi Odaklı Açıklayıcı Çevirinin Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretim/Öğrenimine Katkıları

Suna TİMUR AĞILDERE

Öz


Günümüz yaklaşım ve yöntemlerinin, dili söylemi içerisinde öğretmeyi amaç edinmeleri, bağlam odaklı "açıklayıcı" çeviriyi desteklemektedir. Makalede, yabancı dil olarak Fransızca başta olmak üzere, söylem çözümlemesi ilkelerini temel alan çeviri derslerinin yabancı dil öğretimi/öğrenimine katkısını incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Çeviri; Söylem Çözümlemesi; Fransızca; Anadil; Eşdeğerlilik; Sözcelem Durumu; İletişimsel Yaklaşım; Seçmeli Yöntem