Teneke Trampet'te Yapısal Özellikler

Ünal KAYA

Öz


Alman yazar Günter Grass'ı dünya çapında üne kavuşturan eseri 1959 yılında yayınlanan ilk romani "Die Blechtrommel" (Teneke Trampet)tir. Bu eserin biçim açısından incelenmesi sonucunda episodlardan oluştuğu ortaya çıkmıştır. Bu episodlar yazara anlatım kolaylığı sağladığı kadar her bir episoddaki motifler bağımsız olarak gelişip eser dokusuna da bütünlük kazandırmaktadır. Anlatıcı figür (Oskar) kendi öz yaşantısını yazma eylemini ironik bir uslupla sorunsallaştırır. Böylece okurun anlatılanlara karşı güveni sarsılır ve olaylara yabancılaşır. Bu anlatım tekniği sayesinde okur anlatılanları mesafeli ve elestirel bir yaklaşımla algılar. Oskar, teneke trampeti sayesinde toplumla iletisim kurar ve çağını onun aracılığıyla eleştirir.

Anahtar Sözcükler


Alman Edebiyatı; Teneke Trampet