Ankara'da Üst Sosyoekonomik Düzey 10-17 Yaş Grubu Çocukların Boy ve Ağırlık Değerleri

Yener BEKTAŞ, Galip AKIN

Öz


Bu araştırmanın amacı Ankara'da yaşayan üst sosyoekonomik düzey ailelerin 10-17 yaş grubundaki çocuklarının boy ve ağırlıklarının belirlenmesi ve incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Çankaya İlçesindeki 2 ilköğretim okulu ve 2 liseden 393'ü kız, 393'ü erkek olmak üzere toplam 786 öğrencinin boy ve ağırlık antropometrik değişkenleri ölçülmüştür. Araştırmada yaş artışına paralel olarak ağırlık ve boy değişkenlerinde yükselme gözlenmiştir. Kızlarda 10 yaşında ortalama ağırlık 36.9 kg, boy 141.7 cm iken, 17 yaşında bu değişkenlerden ağırlık 60.0 kg'a, boy ise 163.6 cm'ye çıkmaktadır. Erkeklerde ise 10 yaşında ortalama ağırlık 38.1 kg, boy 141.5 cm iken, 17 yaşında ağırlık 68.5 kg'a, boy 175.8 cm'ye çıkmaktadır. Her iki cinsiyette ağırlık ve boy değişkenlerinde yaş artışına bağlı olarak benzer şekilde artış gözlense de, artış miktarlarında cinsiyetler arasında belirgin bir farklılık bulunmaktadır. Araştırma, Ankara'da daha önce farklı zamanlarda yapılan antropometrik araştırmalarla karşılaştırılmış ve sonuçların diğer tüm araştırmalardan daha yüksek değerlere ulaştığı gözlenmiştir. Ayrıca incelenen araştırmalar arasından sosyoekonomik ve demografik özellikleri açısından bu araştırmaya benzerlik gösteren araştırmalar değerlendirilerek, 1946-2004 yılları arasında pozitif yönlü bir seküler değişimin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Antropometri; Büyüme; Çocuk; Seküler Değişim; Ağırlık; Boy; Sosyoekonomik Düzey; Ankara

Tam Metin:

PDF