Halk-Devlet-Sanat Üçgeni İçinde Azim Azimzade

Kemal İBRAHİMZADE

Öz


Azim Azimzade, Azerbaycan resim sanatında sosyalist gerçekçilik anlayışını ortaya koyan ilk sanatçı olarak bilinmektedir. Onun yaratıcılığı, Sovyet devrimi öncesinde başlamış ve Azerbaycan Sovyet döneminde biçimlenmiştir. Azimzade genellikle resim, siyasi pankart, kitap resmi, karikatür ve tiyatro-dekorasyonu gibi dallarının oluşmasında önemli rol oynamıştır. Sanatçı yapıtlarında özellikle folklor, günlük yaşam, kadın teması, din gibi konuları ele almıştır. Bu özelliği ile Azimzade, sanat yaşamı ile Azerbaycan resim sanatına damganı vurmuş önemli otoritelerden biri olmuştur. Azimzade aynı zamanda Sovyet toplumunda sanatçının halk-devletsanat üçgenindeki konumunu göstermesi bakımından iyi bir örnektir.

Anahtar Sözcükler


Azerbaycan; Azim Azimzade; Resim Sanatı; Sosyalist Gerçekçilik; Karikatür; Güzel Sanatlar; Siyasi Pankart

Tam Metin:

PDF