Bakire Yeni Dünya ve Kapsamlamanın Mantığı

Devrim KILIÇER

Öz


Amerika kıtası, varlığı Avrupalılar tarafından öğrenilmeden önce de üzerinde insan toplulukları yaşayan bir alan olduğu için kullanılmakta olan “keşif” sözcüğü kıtanın yerlilerini ötekileştirerek Avrupa-merkezci bir bakış açısı sunmaktadır. Öte yandan kıtanın adı “Amerika” bütünün parçayı gösterdiği kapsamlama yoluyla Amerika Birleşik Devletleri’ne işaret ederek yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tip olağan görülen retorik araçların ve söz sanatlarının temelinde ideolojik bir tavır yatmaktadır. Her iki örnekte de Amerika Birleşik Devletleri’nin kültürel ve siyasi hegemonyasının dil yoluyla yeniden üretilmekte olduğu görülmektedir.

Anahtar Sözcükler


Amerika; Amerika Birleşik Devletleri; Dil; Keşif; Kapsamlama; İdeoloji; Hegemonya; Amerikan Yerlileri

Tam Metin:

PDF