Bolesław Prus’un “Taş Bebek” Adlı Yapıtı Çerçevesinde Polonya Edebiyatında Realizm

Malgorzata M. GAJDA

Öz


Bolesław Prus’un “Taş Bebek” adlı romanı 19. yüzyıl Polonya realist romanının ulaştığı en büyük başarılardan biridir. Fonunda 19. yüzyıl Varşova’sının dokümanter biçimde yansıtıldığı, toplumsal sınıf ve kuşak temsili ilkeleri çerçevesinde yazılmış ve dönemin bilimsel olarak detaylı betimiyle zenginleştirilmiş roman, söz konusu döneme tanıklık eder niteliktedir. Ancak, Balzac ya da Tolstoy tipi klasik realist romandan pek çok açıdan farklılık göstermesi nedeniyle, roman türünün sonraki dönemlerdeki gelişimi açısından müjdeci bir yapıt olarak kabul edilebilir. Çünkü Prus, olayların, gerçek olguların - ki bu olgular tanrısal konumdaki anlatıcı-yazarın rolünün açık bir biçimde sınırlandırıldığı ve ruhsal faktörün vurgulandığı farklı iç ve dış perspektiflerden sunulur – kaotikliğini ve değişkenliğini yansıtmak durumunda olan rastlantısallığı temelinde açık ve geniş bir kompozisyon kurar.

Anahtar Sözcükler


Prus; Realizm; Roman; Doküman; Temsil; Biçimsel Yenilikçilik

Tam Metin:

PDF