Hayvanat Bahçesi ve Hassas Denge Oyunlarında Sarter’ın Bakış Teorisi

Gül BÜYÜ

Öz


Edward Albee’nin karakterleri varoluşlarına dair hissettikleri belirsizlikten dolayı kendilerine ve çevrelerindekilere benliklerini kanıtlama zorunluluğu hissederler; bu amaç doğrultusunda kişi ona bakmak, onu dinlemek ve de tepki vermek için “Ötekine” ihtiyaç duymaktadır. Bu makale, Sartre’ın “bakış” teorisi göz önüne alınarak Albee’nin Hayvanat Bahçesi oyunundaki Jerry ve Hassas Denge oyunundaki Agnes adlı karakterler üzerinde duracaktır.

Anahtar Sözcükler


Bakış; Varoluş; Belirsizlik; Öteki; Sartre; Albee