Yabancı Dilde Edebiyat Öğretmenin Kuramsal Temelleri

D. Çiğdem ÜNAL

Öz


Yabancı dil derslerinde edebi metinler kullanılabilmektedir. Ancak bunlar eskiden günümüze kadar derslerde nasıl ele alınmıştır ve alınmaktadır? Bu çalışmada, yabancı dilde edebiyat öğretimine yönelik yeni yaklaşımların oluşmasında yer alan önemli gelişmeler aktarılmaktadır. Bu bağlamda yabancı dil olarak Almancanın öğretiminde edebi metinlerin kullanımı çerçevesinde geçmişten günümüze kullanılan yöntemler ve modeller aktarılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Edebiyat Öğretimi; Yabancı Dilde Edebiyat Öğretimi; Almanca; Yöntemler; Modeller; Yaklaşımlar; Alımlamanın Öğretimi; Davranış Odaklılık; Okur Odaklılık; Hunfeld; Ehlers; Bredella