Hudbe b. el-Haşrem el-‘Uzrî

Kemal TUZCU

Öz


Hudbe b. Haşrem el-‘Uzrî, Emevî dönemi başlarında yaşamış bir şairdir. Bu dönemde ortaya çıkan Uzrî gazel (Platonik Aşk Şiiri) türünün en tanınmış şairi Cemîl b. Ma’mer’in üstadıdır. Şair, yine kendi ailesinden biri ile arasında doğan düşmanlık yüzünden hapse atılır. Kurtarmak için girişilen çabalar sonuçsuz kalır. Medîne’de genç yaşta infaz edilir. İslamî dönemde kısas ile öldürülen ilk kişidir. Şairin dîvânı kayıptır. Şiirleri XX. yüzyılda çeşitli kaynaklardan yeniden derlenmiştir. Şiirinin çoğu yaklaşık 5 yıl kaldığı hapis hayatı dönemine aittir. Bu nedenle bu dönem şiirlerinde karamsar bir hava hâkimdir.

Anahtar Sözcükler


Hudbe; Uzra; Platonik Aşk Şiirleri; Gazel; Kısas; Mu‘âviye; Tasavvuf; Cemîl b. Ma ‘mer

Tam Metin:

PDF