Roman ve Kanıtsal Anlatımda Yunan İç Savaşı: The Mission Box ve The Double Book

Vasiliki PETSA

Öz


Yunan İç Savaşını (1946-1949) temporal düzlemin merkezine oturtan, Aris Alexandrou’nun roman kategorisine giren The Mission Box adlı eseri ile Stamatia Barbatsi ve Tassoula Derveniotou’nun tarihsel anlatım çerçevesinde kanıtsal bir açıklama niteliğindeki The Double Book adlı kitabı, eleştirel bağlamda İç Savaş söyleminin ayrışık parçaları olarak ele alınmıştır. Her iki metnin biçimsel ve içerik çözümlemeleri, ideoloji ve tarihe ilişkin geniş kapsamlı konular bağlamında yapılmıştır. Çalışmada söz konusu iki metnin tartışmalı bir ulusal geçmişe odaklanan bellek politikaları içindeki konumu değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


İdeoloji; Bellek; Yunan İç Savaşı; Savaş Sonrası Yunan Edebiyatı