Adam Mickiewicz ve İstanbul

Seda KÖYCÜ ARSLANTEKİN

Öz


Polonya'nın büyük ozanı Mickiewicz, yurdunun bağımsızlık yolundaki savaşına sadece kaleme aldığı romantik yapıtlarıyla değil, bu uğurda aldığı aktif politik görevlerle de katılmış bir sanatçıdır. Bu gizli görevlerden birini yerine getirmek üzere, Osmanlı - bir başka deyişle doğu kültürünü tanıma olanağı bulduğu İstanbul'a gelen ozan, yaşamının son bir ayını İstanbul'da geçirmiş ve yine bu kentte yaşama veda etmiştir.

Anahtar Sözcükler


Mickiewicz; Polonya; İşgal; Bağımsızlık; Romantizm; Osmanlı; İstanbul; Oryantalizm

Tam Metin:

PDF