Türkiye’de Halkbiliminin Mimarları

Volkan ÖZTEKE

Öz


Ülkemizde halkbilimin akademik anlamda kurucu ve öncü isimleri olan Pertev Naili Boratav ve İlhan Başgöz Türk kültür tarihinden önemli isimleri konu edinen pek çok çalışmaları ile yeni nesillere bu tarihi kişiliklerin gerçek kimliklerini daha kolay anlama olanağı vermişlerdir. Türkiye’de ve dünyada Türk halkbilimi alanında araştırma yapan hemen herkes bu iki ismin çalışmalarını mutlaka gözden geçirmiştir. İki önemli ismin çalışmaları bazı konularda kesişmektedir. Bu iki ismin eserlerinde yer alan kişilikler, Türk kültür tarihinin en önemli isimleridir. Bu tarihi isimler üzerinde pek çok araştırmacı eser vermişse de bu iki önemli halkbilimcinin verdikleri eserler diğer araştırmacılara göre konulara daha bilimsel anlamda yaklaşmaktadır. İki bilim adamının eserleri ise günümüze kadar kültür bilim (sosyal antropoloji) açısından bir incelemeye tabi tutulmamışlardır. Bu çalışmanın amacı iki önemli halkbilimcinin Türk kültür tarihinde yer alan önemli isimleri çalışmalarında nasıl ele aldıklarını, ele alış tarzlarındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymaktır.

Anahtar Sözcükler


Pertev Naili Boratav; İlhan Başgöz; Türk Kültürü; Halkbilimi; Türk Kültür Tarihi; Edebiyat; Değişim; Benzerlikler-Farklılıklar

Tam Metin:

PDF