El Sanfara'nın "Arap Lamiyyesi" Şiiri ve Çölde Seyahat Etmenin Korkunçluğu

Wisam MANSOUR

Öz


6.yüzyıl şairi El Şanfara'nın 68 satırlık "Arap Lamiyyesi" şiirinin çöllerinde yaklaşımı romantik olmaktan uzaktır. Eser, Arap çöllerinde yalnız başına seyahatin karanlık bir resmini çizer. Konunun işlenişi ve sunumu açısından bu şiir, ortacağ ve sonrası seyahatname yazarlarının alışılagelmiş seyahat edebiyatından tamamen farklıdır. Geleneksel olarak seyyahlar keşfetme, bilgi veya tin kazanma, bazen de bir gayeye hizmet etme ve sonunda eve dönme amacıyla yolculuğa çıkarlar. El Şanfara ise kötü niyetli ve bencildir. Bu makalenin amacı, El Şanfara'nın (çöle kibirle girdiğini ve aynı kafayapısıyla çıktığını, bu arada çölle etkileşimi dolayısıyla katı kişiliğinin yumuşayıp, yırtıcı bir hayvandan bir geyiğe dönüştüğünü ayrımsamadığını göstermektir.

Anahtar Sözcükler


Çöl; Seyahat; Aykırı Şairler; El Şanfara; Arap Şiiri; Arap Lamiyyesi