Çevirinin Diyalektiği

O. Fırat BAŞ

Öz


Çevirinin Diyalektiği, çeviri çalışmasında dilin ana işlevlerinden birine, tam adıyla "dinleyiciyi, konuşmacının beklediği bir tepkiye yönlendirme" işlevine öncelik veren bir edebiyat çevirisi kuramını anlatmaktadır. Çevirmenin, okuyucuyu, çevirmence planlanan tepkiye, yeni anlam katmanları yaratmak için dil enstrümanlarını kullanarak yönlendirmeyi hedeflediği iki çeviri çalışması örneğinde, söz konusu kuramın pratiği gösterilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Edebi Çeviri Kuramı; Diyalektik Çeviri Yaklaşımı; Çeviri Stratejisi

Tam Metin:

PDF