Edebiyat, Coğrafya ve Uzam: Hardy’nin Yuvaya Dönüş Adlı Romanı

M. Ayça VURMAY

Öz


Bu çalışmada edebiyat, coğrafya ve uzam arasındaki ilişkiler irdelenmektedir. Örnek olarak, On Dokuzuncu Yüzyıl İngiliz yazarı Thomas Hardy’nin Yuvaya Dönüş (The Return of The Native) adlı romanı çözümlenmektedir. Hardy’nin ‘yarıkurmaca, yarı gerçek’ Wessex coğrafyası bu ilişkiyi detaylarıyla ortaya koymak açısından önemlidir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini, özellikle “uzamın üretilmesi” konusu ile ilgili coğrafya ve uzam kuramları, Gaston Bachelard, Michel de Certeau, Henri Lefebvre ve Doreen Massey gibi kuramcıların konu ile ilgili görüşleri oluşturmaktadır. Yuvaya Dönüş’de bir yandan coğrafyanın ve uzamın insan yaşamı üzerindeki etkisi incelenirken, aynı zamanda uzamın bireyler tarafından farklı biçimlerde üretilmesi, algılanması ve kader ile uzam arasındaki ilişki irdelenmektedir. İncelemenin temel taşlarını, roman türüne ve bu romana özgü coğrafi unsurlar, ayrıca coğrafya olgusunun doğal olarak içerdiği öyküsel unsurlar oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Thomas Hardy; Coğrafya; Determinizm; Metinsellik; On Dokuzuncu Yüzyıl; Trajedi; Uzam; Yuva

Tam Metin:

PDF