Tang Dönemi Şiiri: Üç Şiir, Üç Şair; Li Bai, Lu Zhaolin ve Shi Juanwu

Gürhan KIRİLEN

Öz


Tang Dönemi’nin (618 – 907) en göze çarpan edebi türü olan şiir, aynı zamanda Çin edebiyatının en seçkin edebi türü olarak kabul edilir. Bu dönemde Çin Şiiri, hem sayıca hem de niteliği bakımından en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Şiirler içerikleri bakımından sosyal yaşamın çeşitli yönlerini şairlerin öznel bakış açıları ışığında dile getirirken, şiirlerin arka planları yoğun, renkli ve doğal sembollerle yüklü sözcüklerle kurulur. Doğal imgelerin ustası Li Bai, bu türün en ünlü temsilcisidir ve Çin’in ‘ölümsüz şairi’ olarak anılmaktadır. Bununla birlikte Tang Dönemi şiirinin daha az bilinen şairleri Lu Zhaolin ve Shi Juanwu farklı temaları konu edinmişlerdir. Tang Dönemi’nde eser vermiş olan bu üç şairden seçilen üç şiirin çevirisinde Türkçeye en uygun anlatım yakalanmaya gayret edilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Çin Şiiri; Tang Dönemi; Li Bai; Lu Zhaolin; Shi Juanwu; Çeviri Şiir

Tam Metin:

PDF