Conrad’ın Lord Jim’indeki Jim ile Flaubert’in Madame Bovary’sindeki Emma’nın İçine Düştükleri Durumda Hayalgücünün ve Gerçekle Hayalin Karıştırılmasının Rolü

Seda Pekşen YANIKOĞLU

Öz


Joseph Conrad’ın Lord Jim’indeki Jim ile Gustave Flaubert’in Madam Bovary’sindeki Emmanın ortak noktası her iki karakterin de hayal dünyalarının kurbanı olmalarıdır. Her iki karakter de gerçeği görmezden gelip sadece kendi hayal dünyalarında yaşamaları nedeniyle kendi sonlarını hazırlamaktadırlar. İdeallerini gerçek dünyada gerçekleştiremeyince gerçekten kaçmayı tercih ederler. Böylece kendilerini hayal dünyalarına hapseden Jim ve Emma, harekete geçme becerilerini tamamen kaybederler. Kendi hayatlarında nefret ettikleri şeyleri değiştirmektense, hiçbir şey yapmayıp fantazilerine sığınarak kaçış ararlar. Dolayısıyla, hiçbir şekilde gerçekten kaçamayacakları bir duruma düştüklerinde, uzun zamandır gerçek dünyayı yok saydıklarından, sonlarını hazırlayan bir kafa karışıklığı yaşarlar. Bu makalenin amacı da Jim ve Emma’nın hayallerinin hayatlarındaki tahrip edici rolünü gözler önüne sermektir.

Anahtar Sözcükler


Hayal; Gerçek; Çıkmaz; Conrad; Flaubert; Karışıklık; Rüya; İdeal