Üsküp Yahya Paşa Camii Haziresindeki Mezartaşları

Gül TUNÇEL

Öz


Balkanlardaki Osmanlı anıtları bakımından zenginliğiyle bilinen en önemli merkezlerden birisi Üsküp şehridir. Buranın tanınmış eserleri arasında yer alan Yahya Paşa Camii’nin geniş bir hazireye sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışmamızda, Üsküp Yahya Paşa Camii Haziresi’nden günümüze ulaşan dokuz adet şahide, malzeme, form, işleniş niteliği ve süsleme özellikleri bakımından tanıtıldıktan sonra, Anadolu ve Balkanlar’da farklı merkezlerdeki Osmanlı şahideleri ile karşılaştırma ve değerlendirmeleri yapılarak Türk Sanatındaki yerleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Şahide; Hazire; Üsküp; Yahya Paşa; Osmanlı; Sanat; Süsleme; Balkanlar

Tam Metin:

PDF