Reklamlarda Biçem ve Dilin Yaratıcı Kullanımı

Nazan TUTAŞ

Öz


Bu çalışmanın amacı The Economist ve Skylife dergilerinde yayımlanmış havayolu şirketlerinin verdikleri reklamları kullanılan dil ve resim açısından incelemek ve bu reklamları resim, başlık, ana metin, yapı ve kelime kullanımı açısından karşılaştırmaktır. Çalışmada ayrıca, reklamların dil öğretiminde, dilin yaratıcı kullanımını göstermek amacıyla, ne kadar kullanışlı bir kaynak olacağı da tartışılmış ve öğretmenler için birkaç örnek etkinlik sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Reklamlar; Reklam Dili; Yaratıcı Dil; Dil Öğretimi; Biçem; Dil İncelemesi