Mondrian'ın Yeni Bir Bakış Açısıyla Okunması

Güler ALTUNÖZ

Öz


Teosofi (Teosophy), soyut sanatın ortaya çıkışında etkili olmuştur. Soyut sanat, yeni bir yüzyıl ile sanata bakış açısını da değiştirmiştir. Bu akımın öncülerinden biri olan Mondrian da Teosofi Derneği’ne üye olmuş, bu felsefeden etkilenerek sanatsal evrimini geliştirmiştir. Bu makalede, teosofik düşüncelerden etkilenerek yazdığı kuramsal notlarıyla ilişkilendirerek Mondrian’ın soyut sanat serüveni örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Mondrian; Soyut; Soyutlama; Soyut Sanat; Teosofi; Avrupa Sanatı; Felsefe; De Stijl

Tam Metin:

PDF