Günümüz İspanyol Öyküsü

Ayfer TEKER GARCIA

Öz


İspanya’da öykü ile ilgilenen yazarların sayısı, özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artmış ve bu yazınsal tür belli bir süreklilik kazanmıştır.Bu dönemde İspanya’da öykü türünde yapıt veren yazarlar, İç Savaş sonrası dönemin hemen hemen her kuşağındaki yazarları kapsar: Savaş sırasında sürgüne giden yazarlardan, İspanya’da kalıp savaş sonrası dönemde ürün veren yazarlar, 50 ve 68 Kuşağı yazarları ve hatta yazın dünyasına girmeye çalışan genç yazarlara kadar geniş bir yelpazeyi içine alan çok sayıdaki edebi şahsiyet, bu kısa düz yazı kurmaca türe ilgi göstermiştir. Böylece gerek yaş, gerek formasyon, gerekse yazınsal ve ideolojik bakışı birbirinden farklı olan birçok yazınsal isim, aynı türde yapıtlar vererek, İspanya İç Savaşı sonrası dönemden itibaren bir arada yaşamış ve yaşamayı sürdürmektedir.

Anahtar Sözcükler


Günümüz İspanyol Öyküsü; İspanyol İç Savaşı; 36 Kuşağı; 50 Kuşağı; 68 Kuşağı; Genç Yazarlar Kuşağı

Tam Metin:

PDF