Türkiye’de Pablo Neruda: 1954-2006 Yılları Arasında Eserlerinin Kaynakça Taraması ve İncelemesi

Hale TOLEDO

Öz


Bu çalışmada Şili’li ünlü şair Pablo Neruda hakkında Türkiye’de 1954 yılından günümüze kadar yapılan çalışmalar hakkında bibliografik bir araştırma yapılmıştır. 1971 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Neruda’nın Türkçe’ye çevrilen şiir kitapları, yazılan makaleler ve bilimsel çalışmalar uzun bir araştırmanın sonucunda bir araya toplanarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Pablo Neruda; Şiir; Şili; Nobel Edebiyat Ödülü; Enver Gökçe; Kaynakça