Jean-Jacques Rousseau ve Şemseddin Sami’de Dil Üzerine Görüşler: “Dillerin Kökeni Üzerine Deneme” ve “Lisân”

Nurmelek DEMİR

Öz


Aralarında bir yüzyıllık bir zaman farkı olmakla birlikte Jean-Jacques Rousseau’nun “Dillerin Kökeni Üzerine Deneme”adlı yapıtı ile Şemseddin Sami’nin “Lisân”ı arasında karşılaştırmalı bir çalışma yapmak ilginç sonuçlar doğuracaktır. Rousseau ve Sami, sözün, yani konuşma dilinin doğuşuna ilişkin benzer sorular sormakta, ancak hem içinde bulundukları siyasal ve toplumsal koşullar, hem de bilimlerin gösterdiği gelişmeler doğrultusunda cevaplarında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Rousseau, düşüncesini henüz kesin sonuçlara ulaşmamış bilimsel araştırmalara dayandırırken, Sami sosyal bilimler alanındaki ilerlemelerden doğrudan faydalanmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Jean-Jacques Rousseau; Şemseddin Sami; Dillerin Kökeni; Dil; Söz; İlkel İnsan; Türk Aydını; Dilbilim; Antropoloji