Henri Matisse'nin Sanatında Zaman ve Mekan Kavramı

A. Hande ORHAN

Öz


Matisse’in sanatına zaman ve mekan kavramı bağlamında bakıldığında Doğu sanatının etkisi görülmektedir. Bu etki onun tüm yaşamına yayılsa da özellikle 1906- 1914 yılları arasındsaki ‘oryantalist’ olarak nitelendirilen döneminde yoğunluk kazanmaktadır. Makalede ressamın bu dönemde yaptığı Yaşama Sevinci, Bowls Oyunu, Mavi Masaörtülü Ölüdoğa, Dans, Müzik, Ressamın Ailesi, Diyalog, Arap Kahvesi resimleri, konu bağlamında ele alınmıştır. Matisse Doğu sanatıyla, İslam ve Doğu sanatı sergilerinde tanışmıştır. Cezayir, Fas ve Rusya’ya yaptığı yolculuklar da kuşkusuz sanatçıya pek çok esin vermiştir. Özellikle mekan yaratma tekniğini geliştirmede Doğu sanatı ve estetiğinden yararlanmıştır. Kırmızı, mavi, yeşil gibi renklerle boyadığı tuval üzerinde sanal bir mekan yaratmış, üzerine yerleştirdiği figürlerle gerçekte üç boyutlu olan mekanın iki boyutluymuş gibi algılanmasını sağlamıştır. Aynı mekan tasarımıyla ele aldığı ‘oyun’, ‘dans’, ‘müzik’ gibi temaları, insanlığın ortak ve zamana bağlı olmayan içgüdüleri olarak işlemiştir. Doğu insanının ve Batı insanının zamanı algılamalarındaki ayrımlar da Matisse’in resimlerinde görülebilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Matisse; Zaman; Mekan; Resim; Doğu; Batı; Oryantalist; Minyatür

Tam Metin:

PDF