Apollo Grubu: Bir Modern Arap Şiiri Ekolü

Derya ADALAR

Öz


Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Modern Arap Edebiyatında bir yenileşme süreci başlamıştır. Ebû Şâdî ve arkadaşları tarafından kurulan Apollo Grubunun bu yenileşme sürecinde Arap şiirinin gelişimine büyük katkıları olmuştur. Bu makalede Apollo Grubunun amaçları ve Arap şiirine getirdikleri yenilikler ele alınmaktadır. Ayrıca isimleri Apollo Grubuyla özdeşleşen şairler hakkında da bilgi verilmekte ve bu şairlerin şiirlerinden örnekler sunulmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Apollo; Serbest Vezin; Ahmet Şevki; Ebû Şâdî; İbrahîm Nâcî; ‘Alî Mahmûd Tâhâ; Romantizm; Sembolizm

Tam Metin:

PDF